Eestit külastas NATO arendusväejuhatuse ülem

Sel nädalal külastas Eestit NATO arendusväejuhatuse ülem kindral Andre Lanata, kes tutvus regiooni julgeolekuolukorraga ning sai ülevaate Eestis paiknevate liitlasüksuste tegevustest.

Eestit külastas NATO arendusväejuhatuse ülem
Sel nädalal külastas Eestit NATO arendusväejuhatuse ülem kindral Andre Lanata, kes tutvus regiooni julgeolekuolukorraga ning sai ülevaate Eestis paiknevate liitlasüksuste tegevustest.