Elektrilevi lubab parandada rikete ajal inimeste teavitamist

Elektrilevi arendab uut mobiilirakendust, millega loodetakse parandada klientide teavitamist elektrikatkestustest ja prognoositavast ajast, millal vool tagasi tuleb.

Elektrilevi lubab parandada rikete ajal inimeste teavitamist
Elektrilevi arendab uut mobiilirakendust, millega loodetakse parandada klientide teavitamist elektrikatkestustest ja prognoositavast ajast, millal vool tagasi tuleb.