Jõhvi ootab elanikelt ideid kuhu valla raha panna

Jõhvi vallaelanikud saavad esitada enda ideesid kuhu nad sooviksid kulutada vallaraha

Jõhvi ootab elanikelt ideid kuhu valla raha panna
Jõhvi

VAATA HOMSET ILMA

Jõhvi volikogu algatas esimest korda kaasava eelarve kus vallaelanikud saavad ise kaasa rääkida valla raha kulutamises.

VIDEO: Jõhvi suhtekorraldaja Ilona Kaldre - Jõhvi on pommiauk

Kaasava eelarvega saab ellu viia projekti, mille vallaelanikud on ise välja pakkunud ja valinud. Kindlasti saab leida lahenduse ka mõnele kitsaskohale. Eeldus on, et plaanitav ettevõtmine leiab avalikku kasutust ja sel on positiivne mõju vallakeskkonnale. Ettevõtmine ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid vallaeelarvele järgnevatel aastatel.

Vallavalitsus kutsub üles valla arengust huvitatud inimesi saatma ideid ja ettepanekuid vallavalitsusele hiljemalt 1. aprilliks. Ühe ettepaneku elluviimise hinnanguline suurus on minimaalselt 5000 eurot (käibemaksuta).

Jõhvi elanike avalik kiri Jõhvi vallavanemale Jüri Konradile

Marek Kullamägi: Keskerakonna juhtkonna tegemiste suhtes ollakse väga kriitilised

Vallavalitsus moodustab ettepanekute hindamiseks komisjoni, mis peab hinnangu andma hiljemalt 15. mail. Komisjon selgitab välja kuni viis ettepanekut, mis pannakse rahvahääletusele, ning need avaldatakse valla veebilehel ja nendega saab tutvuda vallavalitsuse hoones.

Ettepanekute hääletuse korraldab vallavalitsus kümne päeva vältel juunikuus. Iga hääletusel osaleja saab hääletada vaid ühe ettepaneku poolt. Elluviimisele kuuluvad enim hääli saanud ettepanekud. 

Jõhvi