Kotkad ja must-toonekured saavad tõhusama kaitse metsaraie vastu

Kui varem võis sihtkaitsevööndi piiri ääres paiknevad kotkaste ja must-toonekurgede pesapaigad sattuda raietegevuse ohvriks, siis nüüdsest tagab piiriääres olev pesa automaatse sihtkaitsevööndi laiendamise.

Kotkad ja must-toonekured saavad tõhusama kaitse metsaraie vastu
Kui varem võis sihtkaitsevööndi piiri ääres paiknevad kotkaste ja must-toonekurgede pesapaigad sattuda raietegevuse ohvriks, siis nüüdsest tagab piiriääres olev pesa automaatse sihtkaitsevööndi laiendamise.