Linnavolikogu kiitis heaks ASi Tallinna Vesi enamusosaluse ostu

Tallinna volikogu kiitis neljapäeval heaks linnavalitsuse ettepaneku, mille järgi omandavad Tallinna linn ja energiakontsern Utilitas võrdsetel alustel AS Tallinna Vesi suuromaniku United Utilities Tallinn B.V osaluse vee-ettevõttes hinnaga 14,20 eurot aktsia eest.

Linnavolikogu kiitis heaks ASi Tallinna Vesi enamusosaluse ostu
Tallinna volikogu kiitis neljapäeval heaks linnavalitsuse ettepaneku, mille järgi omandavad Tallinna linn ja energiakontsern Utilitas võrdsetel alustel AS Tallinna Vesi suuromaniku United Utilities Tallinn B.V osaluse vee-ettevõttes hinnaga 14,20 eurot aktsia eest.