Miks vaalade laul aja jooksul muutub? | Loodus

Küürvaalad ja grööni vaalad arvatakse olevat ainsad imetajad peale inimeste, kes muudavad nn kultuurilise õppimise käigus oma laulu.

Miks vaalade laul aja jooksul muutub? | Loodus
Küürvaalad ja grööni vaalad arvatakse olevat ainsad imetajad peale inimeste, kes muudavad nn kultuurilise õppimise käigus oma laulu.