Ministeerium tahab täiskasvanute koolitajatele rangemaid nõudeid

Haridus- ja teadusministeerium tahab hakkata muutma täiskasvanute koolituse seadust, et tõsta täienduskoolituste kvaliteeti. Praegu esineb ligi pooltel koolitustel puudujääke.

Ministeerium tahab täiskasvanute koolitajatele rangemaid nõudeid
Haridus- ja teadusministeerium tahab hakkata muutma täiskasvanute koolituse seadust, et tõsta täienduskoolituste kvaliteeti. Praegu esineb ligi pooltel koolitustel puudujääke.