Myanmari hunta plaanib suurendada kontrolli interneti sisu üle

Myanmari sõjaväehunta on koostanud küberturvalisuse seaduseelnõu, mis annab riigi ametiasutustele suuremad volitused interneti sisu kontrollimiseks.

Myanmari hunta plaanib suurendada kontrolli interneti sisu üle
Myanmari sõjaväehunta on koostanud küberturvalisuse seaduseelnõu, mis annab riigi ametiasutustele suuremad volitused interneti sisu kontrollimiseks.