Päästjad ja tööinspektsioon kontrollivad ohtlike kemikaalide käitlust

Järgmisel nädalal alustavad päästeamet ja tööinspektsioon ühisreidi, et kontrollida asutusi, kes käitlevad väikses koguses ohtlikke kemikaale.

Päästjad ja tööinspektsioon kontrollivad ohtlike kemikaalide käitlust
Järgmisel nädalal alustavad päästeamet ja tööinspektsioon ühisreidi, et kontrollida asutusi, kes käitlevad väikses koguses ohtlikke kemikaale.