Pensionäride Ühenduste Liit | Millal jõutakse pensionäride tegeliku vaktsineerimiseni? | Õhtuleht

Samal ajal kui koroonareeglite järgimisele vaadatakse läbi sõrmede käib hoogne althõlma eliitvaktsineerimine nagu oleme teada saanud, esireas sotsiaalministeeriumi kantsler Marika Priske. Samas suurim riskirühm on surutud juba pea aastaks koduseinte vahele. Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu hinnangul on sellises olukorras küsitav, kuidas on tagatud enim viiruse levikust ohustatud pensionäride turvalisus ning usaldusväärne plaan nende vaktsineerimiseks.

Pensionäride Ühenduste Liit | Millal jõutakse pensionäride tegeliku vaktsineerimiseni? | Õhtuleht
Samal ajal kui koroonareeglite järgimisele vaadatakse läbi sõrmede käib hoogne althõlma eliitvaktsineerimine nagu oleme teada saanud, esireas sotsiaalministeeriumi kantsler Marika Priske. Samas suurim riskirühm on surutud juba pea aastaks koduseinte vahele. Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu hinnangul on sellises olukorras küsitav, kuidas on tagatud enim viiruse levikust ohustatud pensionäride turvalisus ning usaldusväärne plaan nende vaktsineerimiseks.