Põhikooli lõputunnistuse saab tänavu ka kehvade eksamitulemustega

Haridusministeerium soovib, et sel kevadel toimuks põhikooli lõpetamine teistmoodi. Kuna paljud lapsed on distantsõppe tõttu õpingutes maha jäänud, siis lubatakse põhikool lõpetada õppenõukogu otsusel ka õpilasel, kelle viimane aastahinne on kuni kahes õppeaines "nõrk" või "puudulik". Lisaks pole vaja koguda eksamitel vähemalt 50 protsenti punktidest.

Põhikooli lõputunnistuse saab tänavu ka kehvade eksamitulemustega
Haridusministeerium soovib, et sel kevadel toimuks põhikooli lõpetamine teistmoodi. Kuna paljud lapsed on distantsõppe tõttu õpingutes maha jäänud, siis lubatakse põhikool lõpetada õppenõukogu otsusel ka õpilasel, kelle viimane aastahinne on kuni kahes õppeaines "nõrk" või "puudulik". Lisaks pole vaja koguda eksamitel vähemalt 50 protsenti punktidest.