Rahandusministeerium pakkus välja krediidiregistri loomise

Rahandusministeerium soovib panna krediidiasutused omavahel infot jagama.

Rahandusministeerium pakkus välja krediidiregistri loomise
Rahandusministeerium soovib panna krediidiasutused omavahel infot jagama.