Soome Piirivalve juhised sisenevatele reisijatele alates 19. märtsist 2021

Soome juhised piiri ületamiseks kroonipandeemia ajal alates 19. märtsist 2021

Soome Piirivalve juhised sisenevatele reisijatele alates 19. märtsist 2021
Soome piirivalve juhised piiriületamiseks kroonpandeemia ajal

VAATA SOOME ILMATEADET

Käesolev piirivalve juhend vastavalt valitsuse otsusele annab teavet sisenemise muutuste kohta alates 19. märtsist 2021 . Otsused kehtivad 17. aprillini 2021.

Piirivalve suunistes reisijatele seoses pärgarteripandeemia ajal sisenemisega kasutatakse järgmisi mõisteid:

 • Normaliseeritud piiriliiklus
 • 1. piirangukategooria
 • 2. piirangukategooria.

Riigiti klassifitseerimine hõlbustab kodanikele mõeldud juhiste loetavust ja arusaadavust. Piirangukategooriad kajastavad, millised piiriliikluse piirangud ja riiki sisenemise tingimused kehtivad igast riigist Soome saabuvate reisijate või elanike kohta. Suunised põhinevad valitsuse aeg-ajalt langetatud piiriliikluse otsustel.

Terviseohutuse suunised (muu hulgas vabatahtliku karantiini ja koroonatestide ning sertifikaatide kohta)

Negatiivne testi tõend, COVID-19 arstitõend või vaktsineerimistõend üksi ei anna välisriigi kodanikule õigust riiki siseneda. Välisriigi kodaniku sisenemine peab vastama sisenemise tingimustele vastavalt normeeritud liiklusele, I piirangukategooriale või II piirangukategooriale. Soome kodanik ei pea riiki sisenemiseks piirikontrollil esitama tunnistust. Selle asemel nõuavad mitmed vedajad sõidukile mineku tingimusena negatiivse testi tunnistust. Selle nõudega seotud küsimused võib saata vedajale. 

Negatiivse testi tunnistus ja arstitõend COVID-19 jaoks vähem kui kuus kuud tagasi avaldavad mõju ainult riiki saabumisel kohaldatavatele tervisekaitsemeetmetele. Nende terviseohutusmeetmete ja Soome saabuvate reisijate terviseohutuse juhiste (sealhulgas vabatahtlik karantiin ja ülalnimetatud tunnistused) eest vastutab Tervise ja Heaolu Instituut (THL). Vaadake THL-i juhistes kehtivaid reisimisega seotud terviseohutuse soovitusi: Juhised Soome saabuvatele reisijatele ja töötajatele

1. Üldine

Põhiseaduse artikli 9 kohaselt ei tohi Soome kodanikul riiki sisenemist takistada ja kõigil on õigus Soomest lahkuda. Riigist lahkumise õiguse võib aga seadusega kehtestada koos vajalike piirangutega, et tagada kohtuprotsessi või karistuse täitmine või tagada riigi kaitsekohustuse täitmine.

Kõik, kes reisivad Soomest teise riiki, peavad ise kontrollima sihtriiki sisenemise piiranguid ja tingimusi. Sihtriikidel võivad olla turistidele omad piirangud ja tingimused.

Sisepiiriliiklus ehk sisepiiri ületav liiklus tähendab liiklust, mis ületab piiri Soome ja mõne muu Schengeni alasse kuuluva riigi vahel. Schengeni riigid on ELi liikmesriigid, Holland, Belgia, Hispaania, Itaalia, Austria, Kreeka, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Portugal, Poola, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi Vabariik Vabariik, Ungari ja Eesti ning kolmandad riigid Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits.

Välispiiriliiklus ehk välispiiri ületav liiklus tähendab liiklust Soome ja Schengeni välise riigi vahel. Piiriületamisel kehtivad välispiiri ületamise juhised Soome ja teise riigi vahelise liikluse kohta, kui teine ​​riik ei kuulu Schengeni alasse. See kehtib ka mitte-Schengeni ELi liikmesriikide kohta. ELi liikmesriikidest ei kuulu Schengeni ala Bulgaaria, Iirimaa, Horvaatia, Küpros ja Rumeenia. 

2. Normaliseeritud piiriliiklus

Seda lõiget kohaldatakse:

 • Sisepiiriliiklus, mille sisepiirikontroll on kaotatud: väikelaevaliiklus Islandi ja  Schengeni riikide vahel.
 • Riigid, mille välispiiripiirangud on tühistatud: Vatikan
 • Välispiiriliiklus Soome ja Austraalia, Lõuna-Korea, Rwanda, Singapuri, Tai ja Uus-Meremaa vahel nende riikide elanikele (ainult otselennud).

2.1 Piiranguteta sisepiiriliiklus Islandilt ja Schengeni riikide vahel lõbusõidulaevade liikluseks

Sisepiirikontroll puudub Soome ja Islandi vahelises liikluses ning lõbusõidulaevade liikluses Schengeni riikide vahel.

Väikelaevaliiklus Schengeni riikide vahel on piirikontrolli seisukohalt võimalik ilma piiranguteta. Lõbusõidulaevad ei ole kohustatud piirikontrolli saabuma. Lisaks merealale on Soome ja Rootsi jõepiiril (Tornionjoki, Muonionjoki) võimalik ka lõbusõidulaevaga riiki siseneda.

2.2 Vatikani välispiiripiirangute kaotamine

Välispiiril on Soome ja Vatikani vaheline liiklus kõigis piiripunktides piiranguteta lubatud, võttes arvesse välismaalaste riiki sisenemist käsitlevaid sätteid.

2.3. Välispiiriliikluse piirangute kaotamine Austraalia, Lõuna-Korea, Rwanda, Singapuri, Tai ja Uus-Meremaa elanike jaoks (ainult otselennud)

Austraalia, Lõuna-Korea, Rwanda, Singapuri, Tai ja Uus-Meremaa elanike sisenemine Soome on lubatud sellest riigist tulevas liikluses piiranguteta, võttes arvesse välismaalaste riiki sisenemist käsitlevaid sätteid.

Põhimõtteliselt võib eeldada, et eespool nimetatud riikide passides elavad reisijad elavad selles riigis. Vajadusel võib piirikontroll esitada ka küsimusi elukohariigi määramiseks. Põhimõtteliselt toetutakse reisija enda elukohariigi deklaratsioonile. Vajadusel võib elukoha tõendada, esitades näiteks isikut tõendava kaardi või juhiloa või muu asjaomase kolmanda riigi väljastatud elamist tõendava dokumendi. Lisaks näitavad asjaomaste riikide elamis- ja tööload riigis elamist. Sellises riigis elamist võib tõendada ka muu ametlik dokument, mis kinnitab elamist selles riigis.

Nendest riikidest saab siseneda Soome nendele isikutele, kes ei ela neis riikides, samade piirangutega kui 2. piirangukategoorias.

3. Piirangukategooria 1

1. piirangukategooria kehtib:

 • Riigid, kus sisepiirikontroll jätkub: Belgia, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Itaalia, Luksemburg, Holland, Norra, Portugal, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi, Šveits, Läti, Liechtenstein ja Poola
 • Välispiiriliiklus Soome ja Andorra, Bulgaaria, Iirimaa, Horvaatia, Rumeenia, Monaco, Küprose ja San Marino vahel

3.1 Sisepiiriliiklus Hollandist, Belgiast, Hispaaniast, Itaaliast, Austriast, Kreekast, Luksemburgist, Maltalt, Norrast, Portugalist, Prantsusmaalt, Rootsist, Saksamaalt, Slovakkiast, Sloveeniast, Šveitsist, Taanist, Tšehhi Vabariigist, Ungarist, Leedust, Poolast, Läti, Liechtenstein ja Eesti

Sisepiirikontroll jätkub Soomes ja Hollandis, Belgias, Hispaanias, Itaalias, Austrias, Kreekas, Luksemburgis, Maltal, Norras, Portugalis, Prantsusmaal, Rootsis, Saksamaal, Slovakkias, Sloveenias, Šveitsis, Taanis, Tšehhi Vabariigis, Ungaris, Leedus, Poola, Läti, Liechtenstein ja Eesti vahelises liikluses, välja arvatud lõbusõidulaevade liiklus.

Kui sisepiirikontroll on taastatud, peavad piiriületajad kasutama piiriületuspunkte. Mujal ei ole piiriületus lubatud ilma piiriületusloata.

Piiridel Soome ja Rootsi ning Soome ja Norra vahel lubatakse piiri ületada mööda jääd. Maandumine teisel pool riiki pole siiski lubatud.

Soome ja Norra vahelised piiripunktid on reisijateveoks avatud kell 9.00–21.00 ning Soome ja Rootsi maismaapiiril Karesuvanto, Kolari, Muonio, Pello ja Ylitornio piiripunktid on avatud kella 7.00–21.00. .

Lahtiolekuaja piirangud ei kehti kaubaveo- ja logistikapersonali kohta, kes on ametis, tervishoiutöötajate, päästetöötajate ja eakate hooldustöötajatega, kes on olulistel ametikohtadel või kellel on põhiõigused ja kelle eesmärk on regulaarselt piiri ületada. Lisaks võib piirivalve lubada piiriületust väljaspool lahtiolekuaegu üksikjuhtumite kaupa, kui selleks on eriline põhjus.

3.2. Välispiiriliiklus Andorrast, Bulgaariast, Iirimaalt, Horvaatiast, Rumeeniast, San Marinost, Küproselt ja Monacost

Liiklus Soome ja Andorra, Bulgaaria, Iirimaa, Horvaatia, Rumeenia, San Marino, Küprose ja Monaco vahel on lubatud samade piirangutega kui sisepiiridel.

3.3. Liiklus lubatud 1. kategoorias

 • Tagasi Soome
  • Soome kodanikud ja nende pereliikmed
  • ELis ja Schengeni riikide kodanikud ning nende pereliikmed elavad Soomes
  • kolmandate riikide kodanikud, kes elavad Soomes ja kellel on elamisluba
  • Lahutuslepinguga elavad Ühendkuningriigi kodanikud ja nende pereliikmed elavad Soomes
 • Naasmine teistesse ELi ja Schengeni riikidesse või nende kaudu
  • teiste ELi ja Schengeni riikide kodanikud ja nende pereliikmed
  • elamisluba, mis on väljastatud teises ELis või Schengeni riigis elavale kolmanda riigi kodanikule
  • Ühendkuningriigi kodanikud ja nende lahutuslepinguga hõlmatud pereliikmed, kes elavad teises ELis või Schengeni riigis
 • Vajalik põhjus
  • ühiskonna toimimiseks või varustuskindluse seisukohalt oluline töö, mille teostamine eeldab teisest riigist pärit isiku või isikute tööd ja töö ei salli viivitusi;
  • tervishoiu- ja päästetöötajad (sealhulgas hädaabi), ametikohal olevate eakate professionaalne hooldus ja sisepiiril ametiasutused olulistel ametikohtadel;
  • transpordi ja logistika töötajad
  • diplomaadid, rahvusvaheliste organisatsioonide töötajad, sõjaväelased ja abiorganisatsioonide töötajad oma ülesannete täitmisel
  • rahvusvahelistel läbirääkimistel osalevate riikide esindajad ja rahvusvaheliste organisatsioonide töös osalevad isikud
  • õppides Soomes
  • Soome elamisloaga reisivad isikud ning ELi ja Schengeni riikide kodanikud, kes on registreerinud oma elamisõiguse
  • perekonnaasjad (nt kohtumine sugulasega, sotsiaalsed suhted, matused, pulmad, haigused)
  • rahvusvahelist kaitset vajavad või muul viisil humanitaarsetel põhjustel reisivad isikud
  • muud vajalikud ja põhjendatud põhjused (näiteks vajalikud või muul viisil õigustatud isiklikud põhjused, välismeedia esindajad, regulaarse regulaarliikluse transiit lennujaamas, kinnisvara, eluaseme- või puhkemajutus Soomes, varakorraldus Soomes, saami äri ja kultuur sisepiir).
 • Erigrupid (nt kultuuri, spordi, ettevõtluse esindajad)

Saami majanduse ja kultuuri tagaajamine on vajalik põhjus riiki sisenemiseks. Saamid saavad Soome ja Rootsi ning Soome ja Norra vahelist maismaapiiri ja piirijõgesid ületada ka mujalt kui piiripunktide kaudu. See aga ei anna saamidele õigust mootorsõidukiga piiri ületada, välja arvatud maastikusõidukid.

Lisaks diplomaatidele on töö käigus lubatud siseneda ka reisi- või teenistuspassi omanikele.

Teist vajalikku põhjust hinnatakse igal üksikjuhul eraldi piirikontrollil saadud aruande põhjal.

Üksikasjalikud tõlgendamisjuhised leiate 5. peatükist.

4. Piiranguklass 2

2. piirangukategooria kehtib kogu välispiiriliikluse kohta, välja arvatud lõikes 3 nimetatud välispiiriliiklus. Sellesse kategooriasse kuuluvad näiteks import Venemaalt, Ühendkuningriigist, Ameerika Ühendriikidest ja Türgist.

Lubatud liiklus 2. piirangukategoorias

 • Tagasi Soome
  • Soome kodanikud ja nende pereliikmed
  • ELis ja Schengeni riikide kodanikud ning nende pereliikmed elavad Soomes
  • kolmandate riikide kodanikud, kes elavad Soomes ja kellel on elamisluba
  • Lahutuslepinguga elavad Ühendkuningriigi kodanikud ja nende pereliikmed elavad Soomes
 • Naasmine teistesse ELi ja Schengeni riikidesse või nende kaudu
  • teiste ELi ja Schengeni riikide kodanikud ja nende pereliikmed
  • elamisluba, mis on väljastatud teises ELis või Schengeni riigis elavale kolmanda riigi kodanikule
  • Lahutuslepinguga elavad Ühendkuningriigi kodanikud ja nende pereliikmed elavad Soomes
 • Vajalik põhjus
  • ühiskonna toimimiseks või varustuskindluse seisukohalt oluline töö, mille teostamine eeldab teisest riigist pärit isiku või isikute tööd ja töö ei salli viivitusi; 
  • tervishoiu- ja päästetöötajad (sealhulgas hädaabi), eakate hooldustöötajad nende ametikohal ning ametiasutused olulistel ametikohtadel;
  • transpordi ja logistika töötajad
  • diplomaadid, rahvusvaheliste organisatsioonide töötajad, sõjaväelased ja abiorganisatsioonide töötajad oma ülesannete täitmisel
  • rahvusvahelistel läbirääkimistel osalevate riikide esindajad ja rahvusvaheliste organisatsioonide töös osalevad isikud
  • Soome elamisloaga reisivad isikud
  • rahvusvahelist kaitset vajavad või muul viisil humanitaarsetel põhjustel reisivad isikud
  • kaalukad perekonnaasjad (näiteks oma lapse sünd, lähedase raske haigus, enda pulmad, sotsiaalsed suhted) või muud kaalukad isiklikud põhjused
  • muud vajalikud ja põhjendatud põhjused, näiteks välismeedia esindajad, regulaarse regulaarliikluse transiit lennujaamas, välismaal elava Soome kodaniku pereliikme saabumine.
 • Erigrupid (nt kultuuri, spordi, ettevõtluse esindajad)

Lisaks diplomaatidele on töö käigus lubatud siseneda ka reisi- või teenistuspassi omanikele.

Piiratakse piiripunktide lahtiolekuaegu Vartiuses, Niiralas, Nuijamaal ja Vaalimaal. Vartiuse piiripunkt on reisijateveoks avatud kell 8.00–19.00, Niirala piiripunkt on reisijateveoks avatud 9.00–20.00 ning reisijatele avatud piiripunktid Nuijamaal ja Vaalimaal. liiklus kell 7.00 kuni 21.30. Imatra piiripunkt on reisijate liikluseks suletud. Lahtiolekuajad ei kehti kaubaveo ega isikute suhtes, kellel on vajalik ja tungiv vajadus piiri ületada väljaspool lahtiolekuaegu.

Kruiisilaevadel on lubatud sadamasse siseneda ilma maismaal viibivate reisijateta.

Vajalikku põhjust hinnatakse igal üksikjuhul piirikontrollil saadud aruande põhjal.

Üksikasjalikud tõlgendamisjuhised leiate 5. peatükist.

5. Tõlgendussuuniste täpsustamine

5.1 Suulise tõlke juhised: üldine

Mõnel juhul ületatakse piiri väljaspool piiriületuspunktide lahtiolekuaegu

Soome ja Norra vahelised piiripunktid on reisijateveoks avatud kell 9.00–21.00 ja Soome ja Rootsi maismaapiiril Karesuvanto, Kolari, Muonio, Pello ja Ylitornio piiripunktid on reisijateveoks avatud alates kella 7.00. kella 21.00-ni.

Lahtiolekuaja piiranguid ei kohaldata kaupade veo ega oluliste reisijateveoteenuste suhtes, mis õigustavad piiri ületamise vajadust väljaspool lahtiolekuaegu. Vajalik reisijatevedu, mis õigustab piiri ületamise vajadust väljaspool lahtiolekuaegu, hõlmab oma ülesannetes näiteks transpordi- ja logistikapersonali, samuti tervishoiutöötajaid, päästetöötajaid (sealhulgas kiirabi) ja eakate hooldustöötajaid. Lisaks võib juhtumipõhiselt pidada piisavaks muid konkreetseid põhjuseid, näiteks kiireloomulise haiguse korral sugulase määramine, 

Piiratakse piiripunktide lahtiolekuaegu Vartiuses, Niiralas, Nuijamaal ja Vaalimaal. Vartiuse piiripunkt on reisijateveoks avatud kell 8.00–19.00, Niirala piiripunkt on reisijateveoks avatud 9.00–20.00 ning reisijatele avatud piiripunktid Nuijamaal ja Vaalimaal. liiklus kell 7.00 kuni 21.30. Imatra piiripunkt on reisijate liikluseks suletud. Lahtiolekuajad ei kehti kaubaveo ega isikute suhtes, kellel on vajalik ja tungiv vajadus piiri ületada väljaspool lahtiolekuaegu. Vajalikuks ja kiireloomuliseks peetakse järgmist:

 • Saimaa kanali rendipiirkonna lepingu kohustustega seotud hooldus- ja talihooldustöötajate liikumine;
 • mõjuv ja ootamatu ülesanne, mis ei salli viivitusi (näiteks oluliste lisakahjustuste või ebamugavuste vältimiseks); 
 • kiirabi või muu päästetöötaja erakorraline ülesanne;
 • mis tahes muu erilise pakilisuse, vajaduse või pakilisuse juhtum, mida ei saa taluda. 

Soome kodaniku pereliige

Soome kodaniku pereliige võib siseneda Soome, kui ta vastab välismaalaste seaduse paragrahvi 37 nõuetele. Soome kodaniku pereliige peab olema Soomes elava Soome kodaniku pereliige. Kuid ka välismaal elaval Soome kodaniku pereliikmel lubatakse riiki siseneda välispiiri kaudu. Pereliikmel peab olema ka nõutav reisidokument ja vajadusel nõutav viisa või elamisluba.

Vaba liikumise sätteid kohaldatakse Soome kodaniku pereliikme suhtes, kui Soome kodanik on kasutanud oma vaba liikumise direktiivist tulenevat liikumisõigust teise liikmesriiki elama asumisega ja pereliige tuleb koos temaga hiljem Soome. Soome kodaniku pereliige võib riiki siseneda, kui tal on nõutav dokument, mis tõendab elamisõigust Soomes või mõnes teises EL- või Schengeni riigis.

Regulaarliinide transiit lennujaamas

Välispiiriliikluses ja niivõrd, kuivõrd sisepiirikontroll on taastatud, on regulaarse regulaarliini transiit lennujaamas lubatud. Transiidireisi ajal säilitatakse põhimõtteliselt lennujaama transiidipiirkond, kuid ülalnimetatud transiidi läbiviimiseks võib üksikjuhul lubada ka inimese sisenemist. Näiteks võib inimene ööbida lennujaama lähedal hotellis või majutusasutuses, eriti kui lennujaama transiidi ooteaeg pikeneb. Selliste olukordade hulka kuuluvad näiteks jätkulennu tühistamisest tingitud ebamõistlikud ooteajad.

Sihtriigid võivad nõuda ka koroonakatsetusi transiidilennujaamas. Testimise ja testitulemuste ootamine pole ainus põhjus, mis võimaldab transiidireisi ajal sisenemist.

Sisenemine otsustatakse seoses piirikontrolliga

Piirivalve eelnevat sissesõiduluba ei väljasta. Välispiiriliikluses ja niivõrd, kuivõrd sisepiirikontroll on taastatud, otsustatakse lubamine alati seoses piirikontrolliga.

Reisidokumendid

Riigist lahkumisel peab Soome kodanikul olema nõutav reisidokument.

Välismaalasel peab olema nõutav reisidokument ja vajaduse korral nõutav viisa või elamisluba.

Põhjamaade liikluses piisab, kui Põhjamaade kodanik suudab oma isikut tõendada.

Soome väljastatud elamisluba

Soome saab siseneda Soome väljastatud elamisloaga. Piirikontrollis tuleb esitada elamisloakaart.

Soome väljastatud elamisloaga võib tema hoole all olev isik / isik siseneda riiki siseneva inimesega.

Märkimisväärne töö ühiskonna toimimiseks ja varustuskindluse tagamiseks

Sise- ja välispiiriliikluses peetakse muudeks vajalikeks põhjusteks eelkõige piiriülest liiklust, mis on seotud ühiskonna toimimiseks ja varustuskindluse seisukohalt olulise tööga, mille teostamiseks on vaja päritoluriigist pärit isiku (te) tööd. teises riigis ja ei salli viivitusi.

Tööhõive- ja majandusministeeriumi eestvedamisel on kindlaks tehtud töökohad, mis on olulised ühiskonna toimimiseks või varustuskindluse seisukohalt ja mis ei salli viivitusi. Kriitiliste ülesannete loetlemine ei kujuta endast esialgset otsust sisseastumise kohta. Tööandja peab eraldi vormil põhjendama, miks Soome saabuva töötaja tööülesanne on kriitiline ja selline, et töö ei talu hilinemist. Tööandja täidab vormi " Tööandja või kliendi põhjendus töötaja sisenemise vajalikkuse kohta " ja annab selle oma töötajale. Soome siseneda sooviv töötaja esitab selle vormi piirikontrollis lisaks muudele piiriületuseks vajalikele dokumentidele.

Piirikontrolliasutus võtab sisenemise vajaliku põhjuse hindamisel arvesse kriitiliste ülesannete loetelu ja tööandja põhjendust. Sisenemise lubamise otsuse teeb piirikontrolliasutus igal üksikjuhul eraldi.

Hooajatöötajad (kolmandate riikide kodanikud)

Varustuskindluse seisukohalt kriitilise tähtsusega hooajatöötajate sissepääs on lubatud 2021. aasta kasvuperioodil. 

Hooajatöö luba tuleb välja anda enne sisenemist, et töötajal oleks tõhus võimalus teha turvakriitilist tööd, mis ei talu viivitusi.

Tööandja peab hooajatöötaja riiki saabumist põhjendama, kasutades selleks tööandja põhjendusvormi . Hooajatöötaja, kes soovib siseneda Soome, esitab selle vormi piirikontrollis lisaks muudele piiriületamiseks vajalikele dokumentidele. Piirikontrolliasutus võtab hooajatöötaja sisenemise hindamisel arvesse tööandja argumente.

Hooajatööle asuva kolmanda riigi kodaniku alaealine laps võib riiki siseneda koos hooajatöötajaga, kui lapse parimad huvid ja hooldus seda nõuavad.

Hooajatöötajatele (kolmandate riikide kodanikud), kes sisenevad hooajatunnistuse või hooajalise viisaga, hõlmab turvakriitiline töö tööd põllumajandus-, aiandus- ja metsamajandis. Karusloomafarmides tehtavat tööd ei peeta varustuskindluse seisukohalt kriitiliseks.  

Hooajatöö loa omanikud saavad siseneda Soome samamoodi nagu elamisloa omajad.   

Põllumajandus- ja metsandusministeerium juhendab tööandjaid hooajatöötajate ohutule sisenemisele ja hooajatöötajate terviseohutusele: suunised hooajatöötajate ohutuks sisenemiseks  esmatootmisse .

Erigrupid

Sise- ja välispiiriliikluses võib siseneda erirühmadesse, näiteks kultuur, sport, ettevõtlus, kui isikute või inimrühmade sisenemine on õigustatud. Sellised ülesanded hõlmavad eelkõige neid, mis on vajalikud sektori taastumise, uue kasvu, piirkondliku majanduse või pikaajaliste tingimuste tagamiseks.

Erirühmade taotlused saadetakse otse Soome piirivalvele e-posti teel ( rajavartiolaitos@raja.fi ). Kutsuv pool teeb taotluse.

Taotlustes tuleb põhjendada meetme riiklikku asjakohasust ja põhjuseid, miks muid protseduure ei saa järgida, samuti protseduure tervisekaitse tagamiseks. Tööandja või muu kutsuv üksus peab esitama isikule või rühmale vastavalt oma siseriiklikele suunistele oma terviseohutuse tegevuskava.

Kui terviseohutusmeetmete osas järgitakse vähemalt tervishoiuasutuste kehtivaid riiklikke soovitusi, ei nõua rakendus tervishoiuasutustelt nende meetmete kohta eraldi arvamust. Juhtudel, kui taotluses esitatud terviseohutusmeetmed kalduvad kõrvale kehtivatest soovitustest või muul viisil kõrvalekalduva rakenduse korral (nt suur rühm või mitu eraldi rühma), tuleb kohaliku (munitsipaal- või haiglaosa) nakkushaiguse kohta eraldi arvamus tuleb lisada volitus.

Piirivalve saadab avaldused vastutavatele ministeeriumidele ning vajadusel tervise- ja hoolekandeosakonnale. Avalduse kättesaamisel koostab piirivalve taotluspõhise poliitika sisenemise vajalikkuse kohta ja teavitab taotlejat enda tehtud poliitikast. Hinnanguline taotluse menetlemise aeg on 2 nädalat. Lõplik otsus riiki lubamise kohta tehakse piirikontrollis.

5.2 Suulise tõlke juhend: 1. piirangukategooria

Liiklus maismaapiiril Soome ja Rootsi vahel ning Soome ja Norra vahel kohalike piirikogukondade vahel

Piirikogukonna liikmelisusel põhinev riiki sisenemise õigus kaotatakse 27. jaanuaril 2021. Soome kodanikul on siiski endiselt õigus riiki siseneda ja riigist lahkuda.

Pereasjad

1. piiranguklassis võite tulla Soome perekonnaasjadega.

Isikuid, kes tulevad riiki Soomes elava sugulasega kohtuma, tõlgendatakse kui perekondlikel eesmärkidel reisimist. Sugulasega tutvumiseks ei kehti riiki sisenemine mitte ainult Soomes elavad Soome kodanike sugulased, vaid ka Soomes elavad EL / Schengeni kodanike sugulased ja nende pereliikmed, samuti Soomes elavad kolmandate riikide kodanikud, kelle elukoht on Soome luba.

Sugulane tähendab abikaasat, lapsi, vanemaid, lapselapsi, appisid ja vanavanemaid. Põhimõtteliselt tugineb piirikontroll reisija enda suheteatisele. Sel eesmärgil samastatakse sugulasena ka ülalpeetava eestkostjat või usaldusisikut.

Soome saab tulla ka sotsiaalse suhte alusel. Praktikas viitab sotsiaalne suhe suhtele. Sotsiaalsed suhted hõlmavad isikuid, kes elavad ühises majanduses abielu- ja abielutingimustes, olenemata nende soost. Siinkohal aktsepteeritakse ka partnerlussuhteid, mis ei nõua kahe järjestikuse aasta kooselu. Lisaks on näiteks sotsiaalse suhtena peamine reegel elada erinevates riikides, nn kaugsuhted. Põhimõtteliselt tugineb piirikontroll reisija enda sotsiaalse staatuse deklaratsioonile, üksikjuhtudel võib nõuda üksikasjalikumat teavet.

Lisaks Soome kodanike sotsiaalpartneritele on riiki sisenemine sotsiaalsuhete alusel lubatud ka Soomes elavate EL / Schengeni kodanike ja nende pereliikmete, samuti Soomes elavate kolmandate riikide kodanike sotsiaalpartneritel. Soome elamisloaga. Sotsiaalsete suhete põhjal võib riiki siseneva isiku hoole all olev isik siseneda ka Soome.

1. piiranguklassis saate Soome tulla ka muude perekondlike küsimuste jaoks. Nende hulka kuuluvad näiteks matused, pulmad või haigused.

Õppimine Soomes

1. piiranguklassis võib heakskiidetud õpilane siseneda Soome õppima Soome õppeasutusse.

Üliõpilane saab Soome siseneda ka Soome väljastatud elamisloaga.

Vajalikud või muul viisil õigustatud isiklikud põhjused

1. piirangukategoorias saate siseneda Soome vajalikul või muul põhjusel isiklikul põhjusel. Vajalikuks või muul viisil õigustatud isiklikuks põhjuseks nimetatakse näiteks isiklikku kohalolekut nõudvat etendust või sündmust, mis ei salli viivitust ja mille mittetäitmine tekitaks antud olukorras ebamõistlikke ebamugavusi. Vajalikke või muul viisil põhjendatud isiklikke põhjuseid hinnatakse piirikontrolli kontekstis igal üksikjuhul eraldi. Kui on võimalik lisada olukorda tõendavaid dokumente, võib see piirikontrolli sujuvamaks muuta.

Soomes riiki sisenemine kinnisvara, korteri või puhkekodu omamise või vara korraldamise eesmärgil

1. piirangukategoorias võib Soome siseneda isik, kellel on Soomes kinnisvara, korter või puhkemaja. Saabuda saab ka omaniku pere. Sel juhul tähendab perekond abikaasat, vabaabielupartnerit ja omaniku lapsi ning nende perekondi. Sarnase vara (üürileping kauemaks kui aastaks ja enne sisepiirikontrolli tagastamist 03/2020) pikaajaline üürimine on võrdsustatud ka vara, korteri või puhkemaja omandiõigusega.

Haagissuvila ei ole vara, puhkemaja ega puhkemaja nende algses mõistes, nii et põhimõtteliselt pole haagissuvila omamine riiki sisenemiseks piisav põhjus. Ülalolevaid üürimajade suuniseid võidakse sellele jaotisele kohaldada üksikjuhtumite kaupa. Juurdepääs maale võib olla lubatud, kui isik suudab tõendada pikaajalise haagissuvila kasutamist samast kämpingust ja haagissuvilat kasutatakse puhkemajana või puhkemajana (fikseeritud terrass ja katusekonstruktsioonid jne) ja tal on vaja kontrollida nende vara seisukorda.

Varakokkulepete mõistes loetakse riiki sisenevaks isikuks isik, kes siseneb riiki näiteks vara, eluaseme või puhkekodu müügi või ostu või muu varalise korralduse eesmärgil. Vähemväärtuslike varade (alla 15 000 euro) ostmist või müümist ei peeta põhimõtteliselt varakokkuleppeks.

5.3 Suulise tõlke juhend: 2. piirangukategooria

2. piirangukategooria ülekaalukad isiklikud põhjused

Soome võite siseneda kaalukal isiklikul põhjusel 2. kategooriasse. Ülekaalukas isiklik põhjus on kaalukas või ettenägematu põhjus, mis nõuab isiklikku kohalolekut ja mis ei salli viivitust ning isiku puudumine tekitaks asjaolusid arvestades märkimisväärseid ebamugavusi. Veenev isiklik põhjus võib olla näiteks osalemine sugulase matustel. Ülekaalukaid isiklikke põhjuseid hinnatakse seoses piirikontrolliga igal üksikjuhul eraldi. Kui on võimalik lisada olukorda tõendavaid dokumente, võib see piirikontrolli sujuvamaks muuta.

Kinnisvara omava isiku saabumist Soome võib pidada ka 2. piirangukategooria kaalukaks isiklikuks põhjuseks, kui ta saabub oma vara jaoks vajalikke hooldus- ja / või teenindusmeetmeid tegema, mis ei salli viivitusi ja isiku mitte saabumine tekitaks varale olulist kahju.

Kohustuslikud perekonnaasjad 2. kategoorias

Kohustuslike pereasjade jaoks võite tulla Soome 2. piiranguklassi. Põnev pereprobleem on näiteks teie enda lapse sünd, lähedase raske haigus, teie enda pulmad või sotsiaalsed suhted.

Ka oma Soomes elava alaealise lapsega kohtumist võib pidada veenvaks perekonnaasjaks.

Sotsiaalne suhe

2. piiranguklassis saate Soome siseneda sotsiaalse suhte alusel.

Sotsiaalsed suhted hõlmavad isikuid, kes elavad ühises majanduses abielu- ja abielutingimustes, olenemata nende soost. Siinkohal aktsepteeritakse ka partnerlussuhteid, mis ei nõua kahe järjestikuse aasta kooselu. Lisaks on näiteks sotsiaalse suhtena peamine reegel elada erinevates riikides, nn kaugsuhted ja muud väljakujunenud kooseksisteerimise vormid.

Põhimõtteliselt tugineb piirikontroll reisija enda sotsiaalse staatuse deklaratsioonile, üksikjuhtudel võib nõuda üksikasjalikumat teavet. Lisaks Soome kodanike sotsiaalpartneritele on riiki sisenemine sotsiaalsuhete alusel lubatud ka Soomes elavate EL / Schengeni kodanike ja nende pereliikmete, samuti Soomes elavate kolmandate riikide kodanike sotsiaalpartneritel. Soome elamisloaga. Sotsiaalsete suhete põhjal võib riiki siseneva isiku hoole all olev isik siseneda ka Soome.

Soome Piirivalve juhised piiriületamiseks koroonapandeemiaja ajal