Täna hakkavad üle riigi kehtima uued piirangud

Valitsuse korraldusega hakkavad tänasest kehtima kogu eestis uued piirangud

Täna hakkavad üle riigi kehtima uued piirangud
Koroonapiirangud

ILMATEADE

Selle nädala jooksul ühtlustuvad koroonapiirangud kogu Eestis.Tallinnas ja Ida-Virumaal piirangud leevenevad, mujal karmistuvad.

VIDEO: Soome Valitsuse teade piiri sulgemisest eestlastele

Meelelahutuskohad

Restoranid, baarid, kohvikud, ööklubid, keegli- ja bowlingusaalid tohivad lahti olla kella 21ni. Toitlustusasutuses toidu kaasamüügile piiranguid ei seata.

Kehtestatakse nõue, et siseruumides tohib ühes lauas või grupis olla kuni 6 inimest ning teise laudkonna või grupiga peab olema vähemalt 2-meetrine vahemaa.

Meelelahutuskohtades tohib ruumi maksimaalne täitumus olla kuni 50 protsenti ning samuti tuleb arvestada klientide piirmääraga kuni 250 inimest. Endiselt jääb kehtima öine alkoholijookide müügipiirang kella 10ni hommikul.

Kauplused

Täiendavaid piirangud kauplustele ja teenuse osutamise kohtadele ei seata.

Poodides, kaubanduskeskustes, pankade teenindussaalides, postkontorites ja mujal jäävad kehtima praegused piirangud. Siseruumides tuleb kanda maski, liikuda tohib 2+2 reeglit arvestades, müügi- ja teenindussaalide täitumus tohib olla 50 protsenti, tagatud peavad olema desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine.

Avalikud koosolekud ja avalikud üritused

Siseruumides statsionaarse istekohaga avalikud üritused, sh teatrietendused, kinod, konverentsid peavad järgima kuni 50 protsendi täitumuse nõuet istumise alal, istumisel tuleb arvestada hajutatust. Inimeste piirarv jääb samaks, siseruumis toimuvast üritusest tohib osa võtta kuni 400 inimest.

Tegevused on lubatud üksnes juhtudel, kui külastajad üritusel istuvad nummerdatud kohtadel ning istumine peab olema hajutatud. Öiseid üritusi lubatud ei ole, tegevused on keelatud kell 21.00 kuni 6.00.

Välitingimustes avalikel üritustel, näiteks laatadel ja kontsertidel jääb kehtima ürituste osalejate piirarv kuni 500 inimest. Kella 21-06.00 on ürituste korraldamine keelatud. Järgida tuleb desinfitseerimise nõudeid.

Jumalateenistused ja avalikud usulised talitused

Piirangutesse lisatakse, et 50 protsendi täitumuse juures peavad inimesed istumisalal paiknema hajutatult. Kehtima jäävad senised piirarvud, mis tähendab, et püsiistekohtadega saalides tohib inimesi ruumitäitumuse nõuet arvestades osa võtta kuni 400 ning ilma püsiistekohtadeta ruumides 250. Juhul kui usuüritus toimub välitingimustes, tohib sellest osa võtta kuni 500 inimest nagu seni.

Saunad, spaad, veekeskused ja ujulad

Siseruumide täitumus tohib olla kuni 50 protsenti, liikuda tuleb 2+2 reegli järgi, väljaspool otsest veega kokkupuudet tuleb kanda maski, olemas peavad olema desinfitseerimisvahendid ning järgitud desinfitseerimisnõuded.

Sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus ja -haridus, täiendkoolitus ja -õpe

Sisetingimustes tuleb kontaktsete ja kõrge viiruseleviku riskiga tegevuste puhul lähtuda 2+2 reeglist. Kõrge viiruseleviku riskiga on tegevused, mille käigus toimub intensiivne sisse ja välja hingamine ning aerosoolide teke. See puudutab näiteks laulmist, tantsimist, võitluskunste, kuid ka puhkpillide mängimist ja muud.

Mitte-kontaktse ja madala riskiga tegevusi tohib läbi viia 10+1 rühmas. See puudutab näiteks maalimist, pilatest, kitarriõpet, keraamikaringi.

Täpsema nimekirja kõrgema ja madalama riskiga tegevuste kohta koostab terviseamet ning see tehakse kättesaadavaks nii terviseameti kui kriis.ee kodulehtedel, samuti toimub sihtrühmade eraldi teavitus kultuuriministeeriumi ning haridus- ja teadusministeeriumi kaudu.

Sisetingimustes tuleb endiselt kanda maski, välja arvatud kui see on vastuolus tegevuse iseloomuga. Kehtima jääb ka ruumi täitumuse piirang 50 protsenti.

Välitingimustes tõstetakse grupipiirangu arvu seniselt 25lt 50le.

Spordivõistlused

Spordivõistlused sisetingimustes on jätkuvalt lubatud ainult profisportlastele ning ilma pealtvaatajateta. Selles piirangus muudatusi ei ole.

Välitingimustes spordivõistluse ning liikumisürituse korraldamisel tõstetakse grupipiirangu arvu 25lt inimeselt 50le ehk võistlusi tohib läbi viia 50-inimestelistes gruppides, kes ei tohi omavahel kokku puutuda.

Muuseumid ja näitusasutused

Muuseumites ning näitusasutuste külastamise juures jäävad samuti kehtima olemasolevad piirangud. See tähendab 2+2 reeglit ning siseruumides maskikandmist.

Koroonapiirangud